Cocktail shaker

When ya drinks need a makin, ya better get shakin !

Price : Rp95,000